Άρθρα

Επιλεγμένα άρθρα για το θέμα της καύσης των απορριμμάτων και της ρύπανσης στον Βόλο


Φ.Ε.Κ. 1298 τεύχος Β' - 13/4/2017

Στο Φ.Ε.Κ. αυτό δημοσιεύευται η απόφαση της Κυβέρνησης στην οποία ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας μιας Επιχείρησης η οποία απαρτίζεται από άλλες μικρότερες (σχήμα στο οποίο συμμετέχουν και οι τσιμεντοβιομηχανίες) και έχει ως αντικείμενο τη συλλογή των απορριμμάτων, τη διαχείρισή τους και την μετατροπή μέρους αυτών σε εναλλακτικά καύσιμα προς χρήση και από τσιμεντοβιομηχανίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξής παράγραφοι:

  • παρ. 99: Ο Βόλος επιλέχθηκε για την καύση των απορριμμάτων λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Στην παράγραφο αυτή αναφέρεται πως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεταφορά των απορριμμάτων προς τη μονάδα αποτέφρωσης είναι οικονομικά βιώσιμη εντός ακτίνας 200 χιλιομέτρων.
  • παρ. 71, 83-84: Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η δυνατότητα επιδότησης των τσιμεντοβιομηχανιών για την καύση των απορριμμάτων. Η εταιρία διαχείρισης των απορριμμάτων εισπράττει από τους παραγωγούς τους (δηλ. από το Δήμο μέσω της φορολογίας των δημοτών) τέλη για τη διαχείριση τους. Με τη σειρά της καταβάλει αμοιβή (gate fee) στις τσιμεντοβιομηχανίες για την καύση των απορριμμάτων
  • παρ. 145: Απάντηση της ΑΓΕΤ (επιστολή υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 4515/13.07.2015) σχετικά με την προέλευση των εναλλακτικών καυσίμων (απορριμμάτων): "Δεν είμαστε, ωστόσο, σε θέση να προσδιορίσουμε το κατά πόσο τα ανωτέρω δευτερογενή (εναλλακτικά) καύσιμα προέρχονται από επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα."


Report: Waste Incineration: A Dirty Secret in How States Define Renewable Energy - by Marie Donahue

Burning garbage to generate power is neither clean nor renewable. Yet, aging, costly, and polluting solid waste incinerators have been bolstered by a dirty secret — 23 states legally classify incineration as “renewable” in their energy goals and commitments.

Key links:


Η καύση αποβλήτων και η ατμοσφαιρική ρύπανση του Βόλου

Άρθρο της Επιστημονικής Ομάδας της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ


Στον Βόλο ο καπνός δεν είναι λευκός...

Εδώ και κάποια χρόνια οι κάτοικοι του Βόλου βρίσκονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις για να αποτρέψουν τη χρήση σκουπιδιών ως καύσιμο (RDF) από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ. Για το πρόβλημα της μόλυνσης που δημιουργεί στους κατοίκους του Βόλου η καύση των σκουπιδιών, για τις μορφές του αγώνα τους αλλά και για τη στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συζητήσαμε με τη Φαίη Τζανετουλάκου, μέλος της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της Καύσης Απορριμμάτων.


Υπέρ της καύσης RDF από την ΑΓΕΤ ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος

«Δεν υπάρχει θέμα αναστολής του μέλλοντος και της πραγματικότητας. Υπάρχει η ανάγκη να ζούμε στην πραγματικότητα και να τη βελτιώνουμε», ήταν η δεικτική απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος στην ερώτηση αν τίθεται θέμα ανάκλησης της αδειοδότησης της ΑΓΕΤ για την καύση RDF, ενώ σε επισήμανση του Τύπου πως το Π.Σ. Θεσσαλίας πρόσφατα εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του στο συγκεκριμένο δευτερογενές καύσιμο, ο κ. Φάμελλος ουσιαστικά άφησε «μετέωρη» την Περιφέρεια λέγοντας χαρακτηριστικά:«Δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοια απόφαση. Υπάρχει μία κοινή λειτουργία μαζί με την Περιφέρεια, η οποία έχει δοκιμαστικές εφαρμογές του εναλλακτικού καυσίμου RDF στην ΑΓΕΤ».


Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης: Πρόγραμμα 2014-2019

Στο πρόγραμμα της Παρέμβασης Πολιτών Δήμου Θέρμης για την περίοδο 2014-2019 ο τότε υποψήφιος δήμαρχος Σωκράτης Φάμελλος σημείωνε μεταξύ άλλων: «Διεκδικούμε την πλήρη αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, με αλλαγή της στρατηγικής, 50% ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση και ενίσχυση της διαχείρισης σε μικρή κλίμακα. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε δραστικό περιορισμό του μεγέθους και του πλήθους των μονάδων επεξεργασίας και αλλαγή των χωροθετήσεών τους. Είμαστε αντίθετοι με τη στρατηγική της καύσης που αντιτίθεται με την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων που υπάρχουν στα απόβλητα. Είμαστε αντίθετοι με τη χωροθέτηση αλλά και με το σχεδιασμό της μονάδας που έχει αδειοδοτηθεί στον Άγιο Αντώνιο και θεωρούμε ότι είναι και περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά επιζήμια και άχρηστη για το νομό Θεσσαλονίκης και για τους πολίτες. Για το λόγο αυτό θα υπερασπιστούμε την προσφυγή στο ΣτΕ, θα παρέμβουμε στον περιφερειακό Σχεδιασμό ώστε να αλλάξει το υπάρχον σχέδιο και δεν θα επιτρέψουμε την έναρξη οποιουδήποτε έργου ή μελέτης σε εκείνη την περιοχή.»


Η ιστορία της Δανέζικης μετάβασης από την καύση στη μηδενική παραγωγή αποβλήτων

Η Δανία θεωρείται μία από τις πιο «πράσινες» χώρες του κόσμου. Αληθεύει όμως αυτό; Εκτός από τους δανέζικους ανεμόμυλους και τους ποδηλατοδρόμους υπάρχει ένα όχι και τόσο καλά κρυμμένο μυστικό αυτής της κατά τ' άλλα φιλικής προς το περιβάλλον χώρας˙ το πάθος τους για την καύση των σκουπιδιών!